Hoppa direkt till innehåll

Digital operativ motståndskraft, DORA

Digital operativ motståndskraft för finansiella entiteter

Riskhantering

Finansiella entiteter ska vidta åtgärder för att hantera risker för att upprätthålla digital operativ motståndskraft.

Incidenthantering

Incidenter ska hanteras, rapporteras och ligga till grund för förbättringar av riskhanteringen.

Testning

Systemen ska testas och lärdomar ska implementeras i riskhanteringen.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Wesslau Söderqvist Advokatbyrås integritetspolicy.